Beställare: NCC
6 vindsvåningar, Salabostäder, Sala

 

Ektrappor med räcken av rostfritt rör. Steg med L-profil.