Bostadsrätt

Beställare: PEAB

Bostadsrätt Kummelgatan, Lillåudden, Västerås


Plansteg och sättsteg i liv i mörkoljad ek. Underliggande dolda vangstycken.