Korsängsskolan

Beställare: PEAB

Västerås


Svartbetsad ek. Täta isolerade speglar på dörrarna.