Filadelfia Convention Center

Beställare: Filadelfiakyrkan


Filadelfia Convention Center är en modern mötesarena mitt i centrala Stockholm. Vi byggde spiraltrappa till Stora salen samt utrymningstrappa.    

Trappor

Spiraltrappa med räcken av böjlimmad ekplywood.

Utrymningstrappa: Spiraltrappa av hybridtyp i fyra plan där stegen går ut mot omgivande väggar.