Cederhusen

Beställare: Veidekke för Folkhem


Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt. I dessa fyra byggnader finns 111 bostadsrätter och är det första innerstadskvarteret byggt i massivträ.    

Entréer, trappdetaljer

Entrépartier av oljad ek.

Invändig ekpanel i entréer behandlad med Timberex Thixo.

Invändig väggbeklädnad och elnischer av brandskyddsbhandlad kl-skiva.

Handledare och plansteg av oljad ek.