Gradäng på Navet
Trapp samt gradäng av klaroljad ek.