Beställare: NCC
Hyresfastigheter, Pettersberg, Västerås

4 entrépartier

 

Oljad ek, härdat isolerglas.