Beställare: NCC
Östra hamnen, Västerås

4 entrépartier

 

Oljad ek, utsida med liggande panel i oljad ek.
Hellånga rostfria drag på dörrarna.