Beställare: PEAB
Kungsängsskolan, Västerås

 

Svartbetsad ek.
Täta isolerade speglar på dörrarna.